۱۰ گام برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق

مرحله ۱: روند دوست شماست این یک مانترا است که بسیاری از معامله گران با ان زندگی می کنند و دلیل خوبی دارد. هنگامی که شما با روند تجارت می کنید، احتمال موفقیت بیشتر است. اگر سعی کنید در برابر روند تجارت کنید، احتمالا پول خود را از دست خواهید داد. چند دلیل وجود دارد

ادامه مطلب...