فارکس در ایران

معرفی مفهوم مدیریت ریسک

blog image

در بازارهای مالی، به طور معمول، سود و زیان مرتبط با هر تراکنش است. به طور کلی، ریسک به معنای احتمال وقوع ضرر یا زیان است که به علت انجام تراکنش ها در بازارهای مالی برای یک فرد وجود دارد. در واقع، برای دستیابی به سود و افزایش سرمایه، باید با این مسئله که هر تراکنش ممکن است با ضرر مواجه شود، مواجه شوید. مدیریت ریسک، به کار گیری ابزار و تکنیک هایی برای کاهش ریسک و افزایش سود در تراکنش های مالی است.

جدول: نسبت بین ریسک و پاداش

نسبت ریسک/پاداشمیزان ریسکمیزان پاداش
1:1کمتر از 50%کمتر از 50%
1:233%66%
1:325%75%
1:420%80%
1:517%83%
1:614%86%
1:713%87%
1:811%89%
1:910%90%
1:109%91%

در این جدول، نسبت بین ریسک و پاداش بر اساس نسبت بین میزان ریسک و میزان پاداش در هر تراکنش محاسبه شده است. به عنوان مثال، در نسبت ۱:۲، برای هر واحد ریسک، باید حداقل دو واحد پاداش در نظر گرفته شود. به طور کلی، برای کاهش ریسک در تراکنش های مالی، باید نسبت ریسک/پاداش را حداقل ۱:۲ در نظر گرفت و تراکنش هایی با نسبت بالاتر از این را انتخاب کرد.

چگونه می توانیم ریسک خود را مدیریت کنیم؟

1. تعیین میزان سرمایه:

در ابتدا، باید میزان سرمایه خود را تعیین کنید. این میزان باید برای شما مقداری از درآمدتان باشد که می توانید در صورت وقوع زیان، آن را تحمل کنید.

2. تعیین میزان ریسک:

در تراکنش های مالی، همیشه باید احتمال وقوع ضرر را در نظر داشته باشید. برای تعیین میزان ریسک، باید نوع تراکنش، اندازه تراکنش و سطح استوپ لاس و تیک پروفیت را در نظر بگیرید.

3. استفاده از ریسک/پاداش (Risk/Reward) راهبردی برای مدیریت ریسک است.

در این روش، باید برای هر تراکنش، سود مورد انتظار و سطح ضرر مجاز را محاسبه کرده و نسبت بین دو مقدار را محاسبه کرد. این نسبت باید حداقل ۱:۲ باشد، یعنی برای هر واحد ریسک، باید حداقل دو واحد پاداش در نظر گرفته شود.

4. بررسی و تحلیل خطاهای متداول در مدیریت ریسک:

در تراکنش های مالی، خطاهای متداولی در مدیریت ریسک اتفاق می افتد. برای مثال، تعیین سطح استوپ لاس و تیک پروفیت به طور نامناسب، اندازه تراکنش بیش از حد بزرگ یا کوچک، و برخورداری از احساسات شخصی در تصمیم گیری های تراکنشی. برای جلوگیری از این خطاها، باید با استفاده از تکنیک هایی مانند استفاده از فرمول های ریاضی، کاهش احساسات شخصی، و تعیین قوانین و رویه های مشخص در تصمیم گیری های تراکنشی، به مدیریت ریسک پرداخت.

5. توسعه برنامه مدیریت ریسک برای تراکنش های خود:

در تراکنش های مالی، باید برنامه های مشخصی برای مدیریت ریسک داشته باشید. این برنامه ها باید شامل استراتژی هایی برای تعیین میزان ریسک، حداکثر اندازه تراکنش، و تنظیمات سطح استوپ لاس و تیک پروفیت باشد. همچنین باید برای مراقبت از ریسک خود، قوانین و رویه های مشخصی برای تصمیم گیری های تراکنشی داشته باشید.

6. تعیین تحمل ریسک:

تحمل ریسک به معنای میزانی است که شما می توانید در صورت وقوع ضرر، آن را تحمل کنید. برای تعیین تحمل ریسک، باید به عواملی مانند سن، وضعیت مالی، میزان درآمد، و اهداف تراکنشی توجه کنید.

7. استفاده از اندازه پوزیشن برای مدیریت ریسک:

اندازه پوزیشن به معنای تعیین اندازه تر اکنش است که به طور متناسب با تحمل ریسک و بر اساس نسبت ریسک/پاداش تعیین می شود. برای این منظور، می توانید از فرمول های ریاضی و تحلیل فنی استفاده کنید.

8. تنظیم سطح استوپ لاس و تیک پروفیت:

سطح استوپ لاس و تیک پروفیت باید به طور مناسب تعیین شود تا بتوانید ریسک خود را مدیریت کنید. باید به عواملی مانند وضعیت بازار، تحلیل فنی، و تحلیل اقتصادی توجه کنید تا بتوانید سطح مناسبی برای استوپ لاس و تیک پروفیت تعیین کنید.

نتیجه گیری

مدیریت ریسک، ابزاری موثر برای کاهش ریسک و افزایش سود در تراکنش های مالی است. با استفاده از رویکرد هایی مانند تعیین میزان سرمایه، تعیین میزان ریسک، استفاده از ریسک/پاداش، توسعه برنامه مدیریت ریسک، تعیین تحمل ریسک، استفاده از اندازه پوزیشن، و تنظیم سطح استوپ لاس و تیک پروفیت، می توانید ریسک خود را مدیریت کنید. برای جلوگیری از خطاهای متداول در مدیریت ریسک، باید از تکنیک هایی مانند استفاده از فرمول های ریاضی، کاهش احساسات شخصی، و تعیین قوانین و رویه های مشخص در تصمیم گیری های تراکنشی استفاده کرد. به طور کلی، با توجه به نکات ذکر شده در این مقاله، می توانید ریسک خود را کاهش داده و به سود بیشتر در تراکنش های مالی دست یابید.