چگونه به تجارت بدنام لاک پشت سوپ استراتژی؟ 

در این مقاله، ما باید استراتژی سوپ لاک پشت را با محو کردن کانال Donchian، و استراتژی RSI کانر را پوشش می دهد. شاخص کانال دونچیان چگونه است؟ کانال دونچیان شاخصی است که برای تعداد N دوره ها بالا و کم را در نظر می گیرد. برای این استراتژی سوپ لاک پشت خاص، ما خواهد

Read More