الگوهای نمودار در فارکس چقدر مهم هستند؟

تجزیه و تحلیل نموداری در فارکس شامل شناسایی ارقام در نمودار قیمت است، این ها معمولاً از لحاظ تاریخی تکرار می شوند تا شما بتوانید در شناسایی آن ها تمرین کنید، همچنین معمولاً در ابزارها و دوره های زمانی مالی مختلف شکل می گیرند و از طریق آن ها می توان با کمی اطمینان پیش

ادامه مطلب...